trường sơn

Đặc sản khoai deo
 /// Ảnh: Thy Na

Thương nhiều khoai deo xứ cát

2
.Thỉnh thoảng tôi được bố đưa về thăm quê, quê tôi nằm ở nơi eo nhất của bản đồ đất nước. Làng tôi có cái tên khá mỹ miều: làng Lệ Sơn.
Cầy vằn  /// VQG BIDOUP - NÚI BÀ CUNG CẤP

Phát hiện nhiều loài thú quý hiếm

6
Phát hiện nhiều loài thú quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, vẫn sinh sống trong VQG, mang đến hy vọng cho việc bảo tồn đa dạng sinh học độc đáo của Bidoup - Núi Bà.