trương quang nghĩa

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo ưu tiên dự án “cứu” bãi biển

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo ưu tiên dự án “cứu” bãi biển

0
Chiều 13.12.2017, có mặt kiểm tra tại cửa xả thải Mỹ Khê gây ô nhiễm môi trường trong thời gian vừa qua, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo cần đưa dự án phát triển bền vững, thoát nước riêng cho khu vực Mỹ An - Mỹ Khê trở thành dự án ưu tiên hàng đầu của thành phố.