trương minh quốc thái

Phim chiến tranh: Đường mòn đi mãi ?

Phim chiến tranh: Đường mòn đi mãi ?

0
Nếu kỳ vọng Những người viết huyền thoại (vừa ra mắt tối 23.9 và sẽ tham dự Liên hoan phim Việt Nam thứ 18) là cuộc đột phá mới cho dòng phim chiến tranh Việt thì e rằng đang khoác chiếc áo quá rộng cho các nhà làm phim.