trường địa từ

Trường địa từ là lá chắn bảo vệ trái đất trước tác nhân có hại từ vũ trụ	 /// Ảnh: Shutterstock

Báo động nguy cơ đảo cực trường địa từ

0
Trái đất sở hữu lõi nóng chảy và sôi sục, tạo nên trường địa từ đủ sức bảo vệ hành tinh của chúng ta trước những đợt gió mặt trời có sức phá hủy cực cao đối với các sinh vật và tài sản hữu hình của nhân loại.
Bí ẩn trường địa từ

Bí ẩn trường địa từ

0
Châu u đã triển khai sứ mệnh mới nhằm khám phá bí ẩn về từ trường trái đất, và tìm hiểu tại sao lớp lá chắn bảo vệ địa cầu dường như đang yếu dần đi.

Tin đọc nhiều