trường đh

Đại diện Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Hiệu trưởng /// Hà Ánh

TP.HCM sẽ có khu Đô thị ĐH quốc tế

2

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TP.HCM sẽ hình thành một khu Đô thị ĐH quốc tế, mời các trường danh tiếng trên thế giới đến đầu tư.