trường đại học duy tân

Cơ sở vật chất tại Đại học Duy Tân

Cơ sở vật chất tại Đại học Duy Tân

0
Bên cạnh chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao, cùng hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo; thì việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất là rất quan trọng góp phần quyết định thành công của trường ĐH.