Trương Châu Hữu Danh

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ở của Trương Châu Hữu Danh (ảnh nhỏ) /// Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Trương Châu Hữu Danh, nhóm 'Báo Sạch' sai phạm gì?

0
Ngoài "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", CQĐT tách nhiều hành vi khác của Trương Châu Hữu Danh, nhóm 'Báo Sạch' để làm rõ.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ở của Trương Châu Hữu Danh (ảnh nhỏ)	 /// Ảnh: Khôi Nguyên - T.L

Vì sao Trương Châu Hữu Danh bị bắt?

1
Trương Châu Hữu Danh bị bắt để điều tra về hành vi 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nhà ở của Trương Châu Hữu Danh /// Ảnh: Khôi Nguyên

Bắt bị can Trương Châu Hữu Danh

3
Bị can Trương Châu Hữu Danh bị bắt để điều tra về hành vi 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'.