Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Tuyên truyền để nhân dân miễn dịch với thông tin xấu độc'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, mỗi cơ quan báo chí phải là "pháo đài" trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phải tuyên truyền, giáo dục để nhân dân miễn dịch tốt với thông tin xấu, độc.

Mỗi cơ quan báo chí là một "pháo đài"

Sáng 27.10, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Tuyên truyền để nhân dân miễn dịch với thông tin xấu độc' - ảnh 1

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

ngọc thắng

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, tới nay chúng ta đã đưa đất nước ta trở lại trạng thái bình thường mới, sống thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với phục hồi kinh tế trong tình hình mới.

“Trong những thành công đó, có đóng góp quan trọng của công tác thông tin và tuyên truyền, nhất là các cơ quan báo chí”, ông Nghĩa nói và cho biết đã có nhiều tuyến bài để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả cả nước, trong đó, có nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, kích động, xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống Covid-19.

Lưu ý trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, ông Nghĩa nhận định, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị sẽ gia tăng các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lý luận, thực tiễn về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn…

Từ đó, ông lưu ý báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”; tăng cường các thông tin chính thống, tích cực, chủ động để lấn át các thông tin xấu, độc trên không gian mạng…

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhấn mạnh, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí cần nâng cao chất lượng và đa dạng hơn nữa cả nội dung và hình thức. Tập trung khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thành tựu đổi mới.

Cho rằng, cơ quan báo chí là lực lượng tiên phong trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên cả 3 phương diện nhận thức, tuyên truyền và trực tiếp đấu tranh xử lý, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu: "Mỗi cơ quan báo chí phải là pháo đài chính trị tư tưởng vững chắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch".

“Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, thế hệ trẻ có sức đề kháng, sức miễn dịch tốt trước các thông tin xấu độc, tự giác tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa

Kiên quyết xử lý thông tin giả mạo, xuyên tạc

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí phải chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay, xác định âm mưu, thủ đoạn, hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đó, chủ động cung cấp thông tin chính thống kịp thời cho báo chí, góp phần định hướng dư luận.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư: 'Tuyên truyền để nhân dân miễn dịch với thông tin xấu độc' - ảnh 2

Hội thảo Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có 50 tham luận với nhiều nội dung khác nhau

ngọc thắng

“Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên internet, mạng xã hội”, ông Nghĩa nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu tăng cường công tác quản lý, đào tạo phóng viên có kiến thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng của Đảng, có nhận thức đúng đắn trong việc nhận biết, đấu tranh các quan điểm sai trái.

“Mỗi nhà báo phải đổi mới phương pháp, tư duy, cách viết để nâng cao hiệu quả các tác phẩm báo chí về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt là trau dồi kiến thức để cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn trong mỗi tác phẩm báo chí là hết sức cần thiết, nhằm đấu tranh, phản bác có sức thuyết phục trước các luận điểm phi khoa học, sai trái”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU