trương anh tú

Vì sao khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1342 ?

Vì sao khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1342 ?

0
Nhiều bạn đọc thắc mắc, cùng hành vi làm lây lan dịch bệnh nhưng tại sao đến thời điểm này, cơ quan chức năng chỉ khởi tố vụ án liên quan đến bệnh nhân 1342, còn bệnh nhân 17 thì không?
Đánh đố người oan sai

Đánh đố người oan sai

10
Theo quy định, các khoản tiền người bị oan sai được bồi thường bao gồm: thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; thiệt hại do tổn thất về tinh thần; thiệt hại về vật chất do tổn hại về sức khỏe; khôi phục danh dự, nhân phẩm… Hầu hết những thiệt hại này bị yêu cầu phải được chứng minh bằng các biên lai, hóa đơn…