Trùng tu Chùa Cầu

Khó như trùng tu Chùa Cầu

Khó như trùng tu Chùa Cầu

1
Trùng tu Chùa Cầu (Hội An, Quảng Nam) trước thực trạng di tích đặc biệt này đang xuống cấp là một bài toán khó đối với ngành chức năng địa phương.