Trung tâm báo chí TP.HCM sắp hoạt động

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến về đề án thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM.

Trung tâm báo chí TP.HCM sắp hoạt động

Ngày 8.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến ký công văn gửi sở ngành, quận huyện, tổng công ty và công ty ở TP.HCM liên quan việc sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, với các dự án hợp đồng BT trước ngày 1.1.2018 mà chưa hoàn thành việc thanh toán, Sở TN-MT chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan, tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện thanh toán theo nội dung hợp đồng BT đã ký kết, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, ngân sách nhà nước.

Đối với các hợp đồng BT được ký kết từ ngày 1.1.2018, giao các sở đã được phân công đại diện UBND TP.HCM ký kết hợp đồng các dự án, rà soát lại nội dung của hợp đồng đã ký. Trường hợp nội dung hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật thì tham mưu đề xuất UBND TP xem xét tiếp tục thực hiện thanh toán theo quy định. Trường hợp có nội dung chưa phù hợp thì phải đàm phán điều chỉnh lại nội dung hợp đồng đảm bảo phù hợp quy định pháp luật. Đối với các dự án BT đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật trước ngày Nghị quyết số 160 có hiệu lực thi hành nhưng chưa ký hợp đồng, Sở KH-ĐT tham mưu, đề xuất việc đàm phán, ký kết hợp đồng đảm bảo tuân thủ luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, pháp luật về đất đai và ngân sách...

Đáng chú ý, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp rà soát lại các hợp đồng BT đã ký kết và đang thực hiện.

* Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến về đề án thành lập Trung tâm báo chí TP.HCM.

UBND TP giao Sở Thông tin - Truyền thông là chủ đầu tư các dự án, hạng mục triển khai sửa chữa, cải tạo mặt bằng trụ sở làm việc, mua sắm tài sản, khẩn trương triển khai các thủ tục… để đưa vào hoạt động trước ngày 30.4.

Về cơ chế tài chính, trong giai đoạn thành lập đến hết năm 2020, trung tâm báo chí là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin - Truyền thông, do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Sau năm 2020, trung tâm báo chí lập phương án tự chủ gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND TP điều chỉnh phân loại cho phù hợp.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU