trung lưu

77% người giàu Mỹ đi lên từ tầng lớp trung lưu hoặc thấp hơn /// Shutterstock

3 yếu tố thành công của triệu phú Mỹ

0
Hầu hết những người có số tài sản ròng từ 3 triệu USD trở lên ở Mỹ đi lên từ các tầng lớp thấp hơn. 80% trong số họ chia sẻ rằng cha mẹ mình khá nghiêm khắc.