trump

Cử tri bỏ phiếu sớm ở thành phố Houston, bang Texas  /// Reuters

Hơn 60 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm

0
Tính đến ngày 26.10, hơn 60 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm, vượt qua tổng số 58,3 triệu lá phiếu bầu trước bầu cử trong năm 2016.

Tin đọc nhiều