trồng sâm ngọc linh

Sâm Ngọc Linh trồng ở Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum

Bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh

0
Những năm gần đây, cùng với Quảng Nam, Kon Tum đã tận dụng mọi nguồn lực để bảo tồn, phát triển và xây dựng quốc hiệu sâm Ngọc Linh.
Đề nghị giao rừng cho dân để trồng sâm Ngọc Linh

Đề nghị giao rừng cho dân để trồng sâm Ngọc Linh

0
Ngày 1.12, UBND H.Tu Mơ Rông cho biết đang đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét về việc giao rừng và đất rừng thuộc các xã Măng Ri, Tê Xăng, Ngọc Lây (H.Tu Mơ Rông) về cho địa phương để giao cho dân quản lý, trồng sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu.
Quảng Nam hỗ trợ 80% giá mua cây sâm giống Ngọc Linh

Quảng Nam hỗ trợ 80% giá mua cây sâm giống Ngọc Linh

0
Đó là khoản chi trả từ ngân sách địa phương theo Cơ chế khuyến khích, bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh giai đoạn 2014 - 2020 do HĐND tỉnh Quảng Nam vừa chính thức ban hành (Nghị quyết 114/2014/NQ-HĐND).