trốn dịch

Lỗ hổng đáng sợ

Lỗ hổng đáng sợ

32
Hà Nội công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, và là người thứ 17 trên cả nước. Với ca thứ 17 thì lại thể hiện một lỗ hổng đáng sợ để phòng chống dịch bệnh.

Tin đọc nhiều