trình duyệt edge

Microsoft Edge “cũ” sắp biến mất khỏi Windows 10  /// Ảnh: AFP

Microsoft Edge 'cũ' sắp biến mất khỏi Windows 10

0
Người dùng đang gắn bó với Microsoft Edge cũ cần chuẩn bị sẵn sàng cho lời nói giã từ trình duyệt này khi Microsoft có kế hoạch gỡ bỏ nó khỏi máy tính Windows vào ngày 13.4.