trình độ cao

Để tránh lãng phí nhân lực trình độ cao

Để tránh lãng phí nhân lực trình độ cao

0
Chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Thành ủy TP.HCM khởi động từ năm 2001 nhằm tạo nguồn cán bộ trình độ cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thành phố.