Trình các giải pháp về thuế lên Quốc hội

0 Thanh Niên Online

Ngày 18.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, nằm trong các giải pháp về thuế do Bộ Tài chính đưa ra, Bộ đề xuất sửa đổi quy định khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mãi theo hướng bỏ quy định khống chế chi phí hoặc chỉ áp dụng đối với chi phí quảng cáo.

Về ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, theo quy định hiện hành đang áp dụng thuế suất 20% trong năm 2014 và 2015 đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sử dụng thường xuyên trên 300 lao động và thực hiện bao tiêu sản phẩm thu hoạch cho người lao động không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1.1.2016, thu nhập của doanh nghiệp trên được áp dụng thuế suất 17%. Bộ Tài chính cũng đề xuất bỏ điều kiện doanh nghiệp phải sử dụng tối thiểu 300 lao động.

Anh Vũ

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU