trình bày

Trình bày

Trình bày

0
Anh không phải hạt bụi đâu, cũng không phải đám mây Cũng không là cuốn truyện hai xu Aragông từng nhắc Anh chỉ là anh. Và giản dị anh yêu em Như tất cả những tình yêu trên mặt đất