Triển lãm sắp đặt

Nhạc sĩ Vũ Nhật Tân 	 /// Ảnh: NSCC

Nhạc thể nghiệm điện tử trong triển lãm sắp đặt

0
Lần đầu tiên một đêm nhạc thể nghiệm điện tử do nghệ sĩ Vũ Nhật Tân, Nguyễn Đỗ Minh Quân biểu diễn, được tổ chức trong một triển lãm sắp đặt đa phương tiện có tên Vô cực - The Infinity của nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey.