trending

Rời LIME, Liz Kim Cương: 'Em may mắn khi gặp anh Trịnh Thăng Bình'

Rời LIME, Liz Kim Cương: 'Em may mắn khi gặp anh Trịnh Thăng Bình'

0
#trinhthangbinh #lizkimcuong #choanhxinthem1phut
HOT TREND | Sau khi rời nhóm nhạc nữ LIME, Liz Kim Cương cho biết đã rất khó khăn khi phải hát một mình, bên cạnh đó, cô chia sẻ bản thân đã rất may mắn khi gặp được Trịnh Thăng Bình và đầu quân về cho công ty giải trí của anh.