Trên Bạch Mã sơn - Thơ của Nhụy Nguyên

0 Thanh Niên

Tuyệt mù ngựa trắng bay hoang
Ôi chao núi cũng vương mang nỗi đời

 /// Minh họa: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Người ngồi lại chốn mù khơi

Người đi tìm mộng đánh rơi quả tình

Vực sầu trắng dợn vầng trinh

Mây còn tiếc khoảng trời xanh xanh là...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU