Trao tặng công trình nghiên cứu văn hóa Chăm, Raglai

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

Đúng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hải Liên đã trao tặng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia những tư liệu sưu tầm, kết quả nghiên cứu văn hóa phi vật thể Chăm, Raglai...

 Đây là kết quả lao động khoa học của ông trong 30 năm qua.

Đến dự lễ hiến tặng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bản sắc văn hóa là một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc. Trong đó, văn hóa dân gian là văn hóa gốc, là cội nguồn sản sinh và nuôi dưỡng các hình thức của văn hóa dân tộc.

Thủ tướng cũng biểu dương và đánh giá cao những tâm huyết, đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên cho sự nghiệp làm giàu kho tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh việc hiến tặng công trình tâm huyết này là thể hiện cụ thể và sống động nhất của tình yêu quê hương đất nước luôn tràn ngập của nhà nghiên cứu. “Công trình tâm huyết này sẽ tiếp tục được đầu tư bảo tồn, phát triển, phổ biến và diễn xướng một cách thích đáng trong nhân dân”, Thủ tướng nói.

Cũng trong buổi lễ, hưởng ứng mong mỏi của Thủ tướng về việc các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ công tác bảo tồn văn hóa dân gian, văn hóa dân tộc, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, đã quyết định tặng 20 tỉ đồng hỗ trợ công tác bảo tồn di sản văn hóa dân gian.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hải Liên đã sưu tầm phục dựng hầu hết lễ hội Chăm; tất cả bài bản của lễ nhạc (75 bài trống ginăng và 6 giai điệu kèn saranai) đã được sưu tầm và ký âm. Ông cũng chứng minh người Raglai có sử thi và đã được công nhận. Sáu bộ sử thi đồ sộ, đặc biệt là bộ sử thi Sa - Ea có độ dài 37 cuộn băng 90 phút, là một minh chứng rõ ràng. Trang phục cổ truyền người Raglai bị mai một cũng đã được ông phục dựng...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU