trang the hy

Đừng quên những người xứng đáng !

Đừng quên những người xứng đáng !

0
Vinh danh những nhà văn, nhà thơ Việt Nam hiện đại bằng những giải thưởng lớn như giải Hồ Chí Minh, giải Nhà nước là việc trọng. Vì là việc trọng nên quy trình xét giải khá phức tạp, phải qua nhiều khâu, được soi xét bởi nhiều hội đồng, để có thể cùng lúc đạt hai chuẩn: không dễ dãi và không bỏ sót.
Ngôi nhà và con người của Huỳnh Như Phương

Ngôi nhà và con người của Huỳnh Như Phương

0
Trong "ngôi nhà" đó có rất nhiều "con người" quen thuộc với độc giả văn chương: Võ Hồng, Trang Thế Hy, Sơn Nam, Nguyễn Nguyên, Thu Bồn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tần Hoài Dạ Vũ... bên cạnh những bài viết khác.