Trần Vỹ Đình

Dương Mịch và Trần Vỹ Đình trong poster phim 'Cửu Châu Hộc Châu phu nhân' /// ẢNH: POSTER PHIM

Cát-sê Dương Mịch trong phim mới bị giảm 70%

0
Theo ET Today, thù lao của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình trong phim Cửu Châu Hộc Châu phu nhân đã bị giảm 70% so với mức mà họ thường nhận ở những dự án trước.