Trần Hoa

Chung kết hùng biện tiếng Anh

Chung kết hùng biện tiếng Anh

0
Ngày 21.9 tại TP.HCM diễn ra chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh về văn hóa Việt Nam mang tên Bay lên Việt Nam.