trạm không gian Trung Quốc

Hình đồ họa mô phỏng Thiên Cung 3 khi đã thành hình trên quỹ đạo /// CMSA

Tham vọng trạm không gian mới của Trung Quốc

0

Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng trạm không gian trên quỹ đạo Trái đất vào năm 2023, theo đó tổng cộng 11 nhiệm vụ sẽ được triển khai trong vòng 2 năm để đưa trạm vào vị trí.