trạm cấp cứu vệ tinh

Xe cấp cứu ở trạm cấp cứu vệ tinh BV đa khoa Xuyên Á. /// Ảnh: BV Xuyên Á cung cấp

Cấp cứu Sài Gòn sẽ... như Tây

14
Sở Y tế TP.HCM vừa trình UBND TP, Bộ Y tế đề án đào tạo chuyên viên sơ cấp cứu ngoại viện để đáp ứng mạng lưới cấp cứu ngoại viện của TP theo mô hình mới - đặt các trạm cấp cứu vệ tinh khắp nơi.