trả cổ tức

Điệp khúc lùi thời gian trả cổ tức khiến cổ đông ngán ngẩm /// Đ.N.Thạch

10 năm chưa nhận được cổ tức

0
Cuối năm trong khi các công ty tăng tiền thưởng, chia cổ tức thì cũng có nhiều doanh nghiệp lại tiếp tục điệp khúc dời ngày chia lãi cho cổ đông.
Cổ tức "khủng"

Cổ tức "khủng"

0
Trong khi phần lớn doanh nghiệp (DN) hiện nay đang rất chật vật duy trì hoạt động thì vẫn có không ít công ty trả cổ tức cho cổ đông rất cao.