TP.Thủ Đức: Bảo hiểm xã hội được thành lập như thế nào?

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức (TP.HCM) được thành lập dựa trên sự sáp nhập Bảo hiểm xã hội Q.2, Q .9 và Q.Thủ Đức (cũ).

TP.Thủ Đức: Bảo hiểm xã hội được thành lập như thế nào?

Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức, trực thuộc Bảo hiểm xã hội TP.HCM.

Thành phố Thủ Đức: Diện tích, dân số và những điều cần biết

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập Bảo hiểm xã hội Q.2, Q.9 và Q.Thủ Đức (cũ).

Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, trụ sở đặt tại TP.Thủ Đức. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức thực hiện theo quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ngoài ra, biên chế của Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức do Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM phân bổ trên cơ sở tổng biên chế hiện có.

Quyết định thành lập Bảo hiểm xã hội TP.Thủ Đức có hiệu lực từ ngày 1.2.2021.

Người dân thành phố Thủ Đức được đổi giấy tờ miễn phí

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU