TP.HCM: Quan xã tùy tiện chi tiêu hàng tỉ đồng ngân sách

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng, Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh phụ trách lĩnh vực; Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch; Chủ tịch, kế toán trưởng và thủ quỹ của UBND xã Bình Hưng thời kỳ phát sinh vụ việc.

TP.HCM: Quan xã tùy tiện chi tiêu hàng tỉ đồng ngân sách

Dự kiến đầu tháng 6.2020, Thanh tra H.Bình Chánh (TP.HCM) lập đoàn thanh tra để tiếp tục thanh tra tài chính tại xã Bình Hưng thuộc huyện này. 

Qua thanh tra, Thanh tra TP.HCM xác định UBND xã Bình Hưng từ năm 2014 đến tháng 4.2018 có thiếu sót, sai phạm liên quan tài chính, kế toán như không mở sổ sách kế toán, chứng từ không theo trình tự thời gian, bỏ sót hoặc trùng số phiếu thu, phiếu chi, để thất lạc chứng từ kế toán, không kiểm quỹ tiền mặt.

Chủ tịch UBND xã Bình Hưng tùy tiện chi tạm ứng, không ghi nhận vào sổ quỹ tiền mặt các khoản tiền rút từ ngân hàng năm 2017 và các khoản tiền thu Quỹ An ninh quốc phòng dẫn đến mất cân đối thu, chi và thâm hụt ngân sách xã.

Theo quy định, nguồn cải cách tiền lương chỉ được dùng để chi tăng mức lương cơ bản hằng năm cho cán bộ, công chức và chi thu nhập tăng thêm trong trường hợp nguồn thu nhập tăng thêm do quận cấp thiếu.

Dù vậy, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng lại dùng hơn 10,5 tỉ đồng để chi hoạt động thường xuyên và chi cưỡng chế công trình. Sự tùy tiện này khiến ngân sách xã mất cân đối, và tính đến cuối năm 2018, còn hơn 3,8 tỉ đồng chưa được hoàn trả.

Không chỉ chi tùy tiện nguồn cải cách tiền lương, UBND xã Bình Hưng còn sử dụng hơn 193 triệu đồng từ Quỹ An ninh quốc phòng để chi công tác cưỡng chế, nhưng đến nay chưa thể hoàn trả. Thanh tra TP.HCM xác định sự tùy tiện chi tiêu ngân sách này là vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, từ tháng 5.2018, Chủ tịch UBND H.Bình Chánh đã ký nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu chấn chỉnh sai phạm trong công tác tài chính, kế toán tại xã Bình Hưng, nhưng các cá nhân liên quan chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo, chưa hoàn chỉnh sổ sách kế toán, rà soát, cập nhật chứng từ.

Do không đủ hồ sơ nên Thanh tra TP.HCM chưa đủ cơ sở để kết luận toàn diện về công tác quản lý tài chính tại UBND xã Bình Hưng. Thanh tra TP.HCM đề nghị Chủ tịch UBND H.Bình Chánh cần tiếp tục chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật các chứng từ, hoàn chỉnh sổ sách kế toán chuyển cho Thanh tra H.Bình Chánh tiếp tục thanh tra công tác thu chi tài chính tại xã Bình Hưng.

Để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trên, Thanh tra TP.HCM xác định trách nhiệm thuộc về Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND H.Bình Chánh phụ trách lĩnh vực; Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch; Chủ tịch, kế toán trưởng và thủ quỹ của UBND xã Bình Hưng thời kỳ phát sinh vụ việc. Đến nay, ông Trương Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng giai đoạn 2013 - 2017 đã bị kỷ luật và điều động làm chuyên viên Phòng Tài chính - kế hoạch H.Bình Chánh; còn công chức tài chính xã Bình Hưng thời kỳ xảy ra vụ việc cũng đã có quyết định buộc thôi việc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU