TP.HCM kiến nghị về đất đai và chính sách giáo viên

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những đề xuất, kiến nghị với UBND TP.HCM và Bộ GD-ĐT về kế hoạch xây dựng trường lớp và đội ngũ giáo viên cho giai đoạn đến năm 2025.

Trong báo cáo về thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những đề xuất, kiến nghị với UBND TP.HCM và Bộ GD-ĐT về kế hoạch xây dựng trường lớp và đội ngũ giáo viên cho giai đoạn đến năm 2025.

Sở GD-ĐT kiến nghị UBND TP.HCM bổ sung chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học vào kế hoạch hành động của Đảng ủy, UBND các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Lập kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đảm bảo diện tích đất giáo dục theo các quyết định phê duyệt về quy hoạch phát triển mạng lưới trường học. Kiến nghị UBND TP chỉ đạo, hướng dẫn và có các giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm sớm triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường.

TP.HCM kiến nghị về đất đai và chính sách giáo viên - ảnh 1

Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những đề xuất, kiến nghị với UBND TP.HCM và Bộ GD-ĐT về kế hoạch xây dựng trường lớp

nhật thịnh

TP quan tâm xem xét, điều chỉnh các quy định về quy hoạch đất giáo dục để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập các trường ngoài công lập; đẩy mạnh việc ban hành những chính sách phù hợp nhằm thu hút các nguồn lực từ xã hội vào đầu tư phát triển giáo dục góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục để giảm bớt gánh nặng đầu tư từ ngân sách và đảm bảo nhu cầu trường lớp cho học sinh.

Kiến nghị UBND chỉ đạo các sở ngành liên quan xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực trình độ cao. Đề xuất TP kiến nghị với Bộ GD-ĐT điều chỉnh định mức số tiết dạy của giáo viên tiểu học, THCS đối với giáo viên các bộ môn nghệ thuật, tin học và công nghệ, tiếng Anh như định mức tiết dạy của giáo viên THPT.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU