TP.HCM giãn cách xã hội

Vì nhau, vì thành phố

Vì nhau, vì thành phố

0
Cuộc chiến chống Covid-19 ở TP.HCM bước vào khúc ngoặt đầy thử thách khó lường. Thành phố chắc chắn phải hy sinh nhiều thứ để tránh những mất mát đau xót như tình cảnh của Ấn Độ, Indonesia.