TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên

0 Thanh Niên Online

(TNO) Chiều 4.7, Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường, lớp chuyên năm học 2014 - 2015.

TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên

So với năm trước thì năm nay điểm chuẩn vào các lớp chuyên toán, tin học, ngữ văn Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đều tăng trong đó điểm chuẩn chuyên tin tăng cao nhất từ 32,25 lên 36,75 (tăng 4,5 điểm).

Còn điểm chuẩn vào lớp chuyên toán, ngữ văn của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền cũng tăng trung bình 1 điểm so với năm trước...

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 4.7 đến 16 giờ ngày 7.7

Hồ sơ bao gồm: Học bạ bậc THCS (bản chính), bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS (tạm thời).

Cụ thể, điểm chuẩn như sau:

I. LÔÙP CHUYEÂN

STT

TRÖÔØNG

Lôùp chuyeân

Nguyeän voïng 1

Nguyeän voïng 2

Ñieåm chuaån

Ñieåm chuaån

1

 THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong

Tieáng Anh

37.50

38.50

Hoaù hc

37.00

38.00

Vt lí

37.25

38.25

Sinh hc

38.25

39.25

Tin hoïc

36.75

37.75

Toaùn

39.75

40.75

Tieáng Trung

29.00

30.00

Ngöõ vaên

38.50

39.50

2

 THPT chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa

Tieáng Anh

36.50

36.75

Hoaù hc

34.00

34.25

Vt lí

34.50

35.00

Sinh hc

34.00

34.50

Toaùn

38.25

38.25

Ngöõ vaên

37.25

37.75

3

 THPT Nguyễn Thöôïng Hieàn

Tieáng Anh

35.50

36.25

Hoaù hc

33.00

33.50

Vt lí

31.75

32.25

Toaùn

36.75

37.25

Ngöõ vaên

36.75

37.25

4

 THPT Gia Ñònh

Tieáng Anh

33.75

34.50

Hoaù hc

31.00

32.00

Vt lí

27.75

28.25

Toaùn

34.25

34.25

Ngöõ vaên

35.00

35.50

5

THPT Maïc Ñónh Chi

Tieáng Anh

30.75

Hoaù hc

24.25

Vt lí

26.25

Sinh hc

26.00

Toaùn

27.75

Ngöõ vaên

33.25

6

 THPT Nguyễn Hữu Cầu

Tieáng Anh

28.75

Hoaù hc

25.25

Vt lí

23.75

Toaùn

28.00

7

 THPT Nguyễn Hữu Huaân

Tieáng Anh

31.75

Hoaù hc

22.25

Vt lí

26.75

Toaùn

31.50

Ngöõ vaên

30.25

8

 THPT Củ Chi

Tieáng Anh

20.00

Hoaù hc

24.50

Vt lí

22.50

Toaùn

22.25

9

 THPT Trung Phuù

Tieáng Anh

20.00

Hoaù hc

23.00

Vt lí

25.00

Toaùn

30.00

II. LÔÙP KHOÂNG CHUYEÂN

STT

TRÖÔØNG

Nguyeän voïng 3

Nguyeän voïng 4

Ñieåm chuaån

Ñieåm chuaån

1

 THPT chuyeân Leâ Hoàng Phong

31.25

32.25

2

 THPT chuyeân Traàn Ñaïi Nghóa

30.50

31.00

.

Bích Thanh - Nguyên Mi

>> Đáp án và thang điểm 3 môn tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM
>> TP.HCM: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có thay đổi
>> TP.HCM công bố điểm thi lớp 10

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU