TP.HCM phê duyệt quy hoạch báo chí còn 19 cơ quan

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Từ 28 cơ quan báo chí hiện hữu, TP.HCM lên phương án quy hoạch báo chí để đến năm 2025 còn 19 cơ quan báo chí gồm: 7 báo in, 10 tạp chí, 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình.

Nhiều tờ báo ở TP.HCM thuộc diện sáp nhập, chuyển đổi cơ quan chủ quản. /// Ảnh: Vân Anh
Nhiều tờ báo ở TP.HCM thuộc diện sáp nhập, chuyển đổi cơ quan chủ quản.
Ảnh: Vân Anh

Ngày 22.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP đến năm 2025. Từ 28 cơ quan báo chí hiện hữu, TP.HCM sắp xếp lại còn 19 cơ quan báo chí gồm: 7 báo in, 10 tạp chí, 1 đài phát thanh và 1 đài truyền hình. Đối với các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử thì sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

2 giai đoạn sắp xếp

TP chia lộ trình sắp xếp thành 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp; trong đó, giữ ổn định Báo Sài Gòn Giải Phóng; chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí; chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quan 8 cơ quan báo chí; sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí.

Giai đoạn 2: từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới, đồng thời TP tiếp tục triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Các tờ báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm, đài phát thanh và đài truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển với công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội.

Đến năm 2025, TP tiếp tục nghiên cứu sắp xếp báo chí theo đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Còn hiện tượng trùng lắp thông tin

Hiện TP.HCM có 161 cơ quan báo chí Trung ương đặt Văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú, 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương với đầy đủ các loại hình báo chí như: báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

UBND TP nhìn nhận những năm qua, báo chí phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, hình thức và nội dung, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của người dân, làm tốt chức năng phản biện xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ thông tin, phương tiện truyền thông điện tử đã làm thay đổi cơ cấu thông tin, dẫn đến hiện tượng trùng lắp thông tin, chất lượng thông tin của một số tờ báo, ấn phẩm chưa được nâng cao.

Một số cơ quan báo chí chưa bám sát tôn chỉ, mục đích cùng, có xu hướng “câu like”, “câu view” dẫn đến thông tin lên mạng xã hội thiếu tính định hướng hoặc không phù hợp. Do đó, đề án sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời, đề án cũng hướng tới nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU