TP.HCM kiến nghị bổ sung dự toán chi khám chữa bệnh BHYT hơn 2.100 tỉ đồng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Đánh giá tác giả

UBND TP.HCM vừa có kiến nghị gửi Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội VN xem xét giải quyết bổ sung dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2018 và 6 tháng năm 2019 cho TP.

 /// Duy Tính
Duy Tính

Theo UBND TP, năm 2018, TP đã được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 9.477 tỉ đồng (chưa tính bệnh nhân ngoại tỉnh đến 8.863 tỉ đồng) dự toán chi KCB BHYT và năm 2019 là 18.190 tỉ đồng. Tuy nhiên, năm 2018, TP vượt quỹ được giao là 403 tỉ đồng và năm 2019 ước tính vượt quỹ là 1.720 tỉ đồng.

Do vậy, TP đề nghị bổ sung gần 403 tỉ đồng KCB BHYT năm 2018, nguyên nhân do tăng 541.160 thẻ BHYT. Bổ sung dự toán KCB BHYT cho TP năm 2019 là hơn 1.720 tỉ đồng.

Việc vượt quỹ trên là do các nguyên nhân khách quan như: tăng thẻ BHYT, tăng lương cơ sở; tăng do thực hiện Nghị định 146 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật BHYT, chính sách thông tuyến, số lượt KCB tại cơ sở KCB trên địa bàn TP tăng dần mỗi năm, bệnh nhân các tỉnh đến nhiều.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU