TP.HCM hướng dẫn chi tiết chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 10.5, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM có hướng dẫn chi tiết về đối tượng thụ hưởng, trình tự, thủ tục liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) tiền thuê nhà áp dụng cho NLĐ có quan hệ LĐ, đang ở thuê, ở trọ, làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (gọi tắt là DN) có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM hướng dẫn chi tiết chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà - ảnh 1

Người lao động theo từng diện đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 500.000 - 1 triệu đồng/tháng, tối đa 3 tháng

PHẠM THU NGÂN

Hai đối tượng thụ hưởng

Cụ thể, đối tượng thứ nhất là NLĐ đang làm việc trong các DN sẽ được hỗ trợ mức 500.000 đồng/người/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng. NLĐ cần đáp ứng đủ các điều kiện: ở thuê, ở trọ từ ngày 1.2 - 30.6.2022; có hợp đồng LĐ không thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 tháng trở lên, được giao kết và bắt đầu thực hiện trước 1.4.2022; đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Trường hợp NLĐ không thuộc diện tham gia BHXH (theo quy định tại Nghị định 115/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về BHXH bắt buộc) thì phải có tên trong danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm lập danh sách đề nghị.

Đối tượng thứ hai là NLĐ quay trở lại thị trường LĐ được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, chi trả hằng tháng, tối đa 3 tháng. Theo đó, NLĐ đang làm việc trong DN có đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.HCM được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 1.4 -30.6.2022; có hợp đồng LĐ không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện từ ngày 1.4 - 30.6.2022, trừ hợp đồng LĐ giao kết tiếp nối đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia BHXH bắt buộc.

Nếu NLĐ không thuộc diện tham gia BHXH, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết hợp đồng LĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của người sử dụng LĐ của tháng liền kề trước thời điểm được lập danh sách.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm: danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH (Mẫu số 02, 03); bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trong trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH.

Trình tự, thủ tục

Về trình tự, thủ tục thực hiện, theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và gửi DN. Trên cơ sở đó, DN tổng hợp danh sách và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày. Nếu có ý kiến phản ánh, trong vòng 2 ngày làm việc, DN phải xác minh để đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định.

Sau đó, DN gửi danh sách về cơ quan BHXH nơi quản lý thu, qua giao dịch điện tử hoặc Cổng dịch vụ công của BHXH VN, Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc gửi hồ sơ qua bưu điện. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, BHXH TP.HCM xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

Kế tiếp, DN tổng hợp và gửi hồ sơ đến UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15.8.2022.

Trong 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức hoàn tất thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; chuyển kinh phí cho DN để thực hiện chi trả cho NLĐ. Nếu không phê duyệt, phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do cho DN.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, DN thực hiện chi trả cho NLĐ. Đồng thời sau khi chi trả xong, DN có 5 ngày nộp hồ sơ thanh quyết toán kinh phí gửi UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thông tin nếu dự kiến số NLĐ ở tỉnh đến TP.HCM ở trọ và NLĐ tại TP.HCM ở trọ thì có khoảng 60 - 70% tham gia BHXH bắt buộc. Theo thống kê, TP.HCM có hơn 2 triệu người tham gia BHXH bắt buộc.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU