TP.HCM: Gắn camera giám sát heo chết trong cơ sở giết mổ tập trung

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM yêu cầu cơ sở giết mổ tập trung phải để các loại gia súc mệt, chết, chấn thương ở các khu vực riêng, được đánh dấu và có camera giám sát.

Ngày 11.4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (thuộc Sở NN-PTNT TP.HCM) đã có văn bản yêu cầu chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn.

Cụ thể, người đại diện cơ sở giết mổ phải có mặt thường xuyên và xuyên suốt quá trình từ lúc bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc ca giết mổ để cùng phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y giám sát các hoạt động nhập, xuất động vật, sản phẩm động vật và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của cơ sở.

“Cơ sở chỉ được hoạt động giết mổ khi có sự có mặt của chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp”, văn bản nêu rõ.

Các khu chức năng của cơ sở giết mổ như khu nhập gia súc, khu tồn trữ, khu giết mổ, khu trình khám, khu cách ly, khu hạ khẩn cần có bảng tên nhận diện, đảm bảo đủ điều kiện về ánh sáng, có camera giám sát. Dữ liệu từ camera phải được lưu trữ tại cơ sở và trích xuất được thông tin trong thời hạn 30 ngày, nhằm phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Cơ sở phải bố trí khu vực hạ khẩn để hạ mổ các heo mệt, heo chỉ định giết mổ bắt buộc; trường hợp cơ sở không bố trí được khu vực hạ khẩn, chỉ được giết mổ heo mệt, heo chỉ định giết mổ bắt buộc vào cuối ca sản xuất.

Khu vực xử lý đốt hủy được bố trí riêng biệt, phía cuối cơ sở, nếu không có khu vực xử lý đốt huỷ thì phải ký hợp đồng với tổ chức được cấp phép hành nghề xử lý chất thải nguy hại.

TP.HCM: Gắn camera giám sát heo chết trong cơ sở giết mổ tập trung - ảnh 1

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM yêu cầu các cơ sở giết mổ chấn chỉnh quy trình

Hoàng phan

Đối với việc nhập gia súc vào cơ sở giết mổ, Chi cục Chăn nuôi và thú y yêu cầu chỉ được nhập gia súc tại khu vực quy định nhập thú sống, không để thú sống tại khu vực giết mổ. Gia súc mệt, chết, chấn thương phải được đánh dấu, nhốt ở khu vực riêng và có camera giám sát.

Việc nhập gia súc vào cơ sở giết mổ phải hoàn tất trước 21 giờ 30 phút. Các trường hợp nhập sau thời điểm này đến trước ca giết mổ 1 giờ, gia súc phải được nhốt ở khu vực riêng, để nghỉ ngơi đầy đủ, trở về trạng thái bình thường trước giết mổ theo quy định.

Về quy trình kiểm soát giết mổ, động vật và sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y khi vận chuyển ra khỏi cơ sở phải có đầy đủ hồ sơ và được sự đồng ý của nhân viên thú y. Thân thịt có dấu kiểm soát giết mổ mới được vận chuyển ra khỏi cơ sở.

Công nhân phải thực hiện đúng quy trình giết mổ, trình khám đầu lòng và thân thịt theo quy định. Nhân viên thú y không khám và đóng dấu kiểm soát giết mổ đối với các thân thịt không còn thận, cơ hoành khi trình khám.

Lòng trắng và lòng đỏ phải được kiểm tra đạt yêu cầu trước khi đưa ra làm thực phẩm. Trường hợp phát hiện đưa ra khỏi cơ sở có phế phẩm, sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và buộc kiểm tra lại toàn bộ lô hàng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU