Tổng thống Biden

Tổng thống Joe Biden phát biểu trước Quốc hội Mỹ /// Reuters

Dấu hiệu thách thức đối với chính quyền Biden

1
Dù vậy, việc số người xem thấp chắc chắn là dấu hiệu của thách thức lớn cho nhiệm kỳ của Tổng thống Biden khi những thông điệp, chính sách đối nội quan trọng ông đưa ra đã không đến được với một bộ phận đáng kể người dân.