tổng lãnh sự Mỹ Marie C.Damour

Tổng lãnh sự Mỹ Marie C.Damour trước bức tường triển lãm ảnh bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM /// Độc Lập

Triển lãm ‘Hợp tác Y tế Việt Nam – Mỹ’ tại TP.HCM

0

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã khai trương cuộc triển lãm về hợp tác y tế Việt Nam – Mỹ trong suốt 25 năm, phản ánh những bước tiến dài mà hai nước đã đạt được trong lĩnh vực y tế cộng đồng tại Việt Nam.