Tổng Kiểm toán nhà nước: Đừng quá lo ngại lộ bí mật, dữ liệu cá nhân

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc trấn an các đại biểu Quốc hội không nên quá lo lắng vì việc truy cập dữ liệu, thông tin mật của các cá nhân, đơn vị được kiểm toán. 

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc /// Ảnh Ngọc Thắng
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc
Ảnh Ngọc Thắng

Chiều 24.10, Quốc hội nghe báo cáo và thảo luận về dự thảo luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) sửa đổi. Nội dung quan trọng nhất là quyền và trách nhiệm của KTNN khi truy cập vào dữ liệu của cá nhân, tổ chức được kiểm toán.

Báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc bổ sung quyền truy cập cho KTNN là cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm toán và phù hợp với thời đại công nghệ thông tin, xu thế của cách mạng 4.0.

Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán có nhiều loại thông tin khác nhau, có cả những thông tin mật, bí mật nhà nước,… nên cần phân cấp quyền truy cập phù hợp và phải quản lý, giám sát chặt chẽ.

Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu, quy định trong dự thảo luật theo hướng: chỉ trưởng đoàn kiểm toán được phép truy cập dưới sự giám sát và thống nhất về phạm vi truy cập của đơn vị được kiểm toán hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán (trưởng đoàn kiểm toán có thể ủy quyền truy cập bằng văn bản theo quy định của pháp luật). Đồng thời, KTNN chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật, bảo mật, an toàn theo quy định của pháp luật.

Giải trình trước Quốc hội, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, trong xu hướng cách mạng 4.0, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đều sử dụng hoá đơn, chứng từ, thanh toán điện tử,… nên bắt buộc KTNN phải theo kịp xu thế đó và phải có quyền truy cập.

Về những lo lắng của đại biểu ảnh hưởng đến bí mật của đơn vị, cá nhân, ông Phớc cho rằng không đáng ngại, vì khi KTNN muốn truy cập vào thì phải được cơ quan đó đồng ý mới làm được.

“Ngoài ra, phải thống nhất phạm vi, giới hạn truy cập. Trưởng đoàn kiểm toán cũng phải chịu trách nhiệm về bảo mật và quy định liên quan. Nếu ủy quyền cho kiểm toán viên thì kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm”, Tổng KTNN khẳng định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU