Tổng kết nghị quyết về đổi mới lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” diễn ra sáng 26.8.

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp /// Ảnh xaydungdang.org
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại phiên họp
Ảnh xaydungdang.org

Sáng 26.8, tại trụ sở Ban Tổ chức T.Ư đã diễn ra Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” (Đề án) trình Hội nghị T.Ư 6 (khoá XIII).

Phiên họp được nối điểm cầu trực tuyến với Thành ủy TP.HCM và Thành ủy Đà Nẵng.

Tại phiên họp, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án gồm 15 người, do Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai làm Trưởng ban, cùng 3 Phó trưởng ban.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu được phân công, Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ họp 6 phiên và tiến hành tổ chức các cuộc khảo sát, hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc T.Ư, các chuyên gia, nhà khoa học, các ủy viên T.Ư Đảng,…

Các thành viên Ban Chỉ đạo sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến về các dự thảo văn bản của Đề án trình Bộ Chính trị trong tháng 9.2022, trước khi trình Ban Chấp hành T.Ư thông qua tại Hội nghị T.Ư 6 (khoá XIII).

Phát biểu kết luận, bà Trương Thị Mai cho biết, Hội nghị T.Ư 5 (khoá X) đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết số 15 ngày 30.7.2007 của Ban Chấp hành T.Ư khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Sau đó, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12 ngày 24.9.2007 về những công việc cần làm để triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá X).

Qua gần 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, nhiều vấn đề mới nảy sinh, tuy nhiên thực tiễn cho thấy Đảng ta tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo ở mức độ rất cao với khá nhiều văn bản đề cập đến vấn đề này, trong đó đặc biệt phải kể đến Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Từ đó, bà Mai cho rằng, từ Hội nghị T.Ư 5 (khoá X) đến nay, có nhiều vấn đề mới đã diễn ra, nên báo cáo tổng kết phải có cái nhìn đổi mới dựa trên các nội dung về phương thức lãnh đạo của Đảng được ghi trong Cương lĩnh và kết hợp với các văn bản mới ban hành của Đảng, đặc biệt bám sát văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Có như thế, báo cáo tổng kết mới mang tính hòa quyện, tổng quát, sát thực tiễn, nêu bật được những vấn đề mới và phản ánh được việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo đối với đề cương sơ bộ, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai yêu cầu tổ biên tập tiếp thu, xây dựng đề cương chi tiết gửi các cấp ủy, tổ chức đảng, để thực hiện tổng kết từ cấp cơ sở đến T.Ư theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, đồng thời sẽ tiến hành tổ chức các hội nghị theo các cấp khác nhau.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp với cơ quan thường trực cân nhắc, chọn lọc lại các chuyên đề theo hướng tổng hợp các vấn đề lớn, sâu sắc, tránh sự trùng lặp, đồng thời sẽ yêu cầu một số cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện báo cáo chuyên đề.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU