tổng cục giáo dục nghề nghiệp

Thí sinh nộp hồ sơ tại một trường CĐ /// MỸ QUYÊN

Đề nghị 45 trường ĐH dừng tuyển sinh CĐ

1
Trước tình trạng các trường ĐH vẫn tuyển sinh bậc CĐ trong khi Luật Giáo dục ĐH sửa đổi và bổ sung có hiệu lực từ 1.7.2019, Tổng cục GDNN đã có văn bản đề nghị trường ĐH dừng tuyển sinh CĐ.