Tổng công ty Điện lực miền Trung: Tái lập ca trực tại trạm biến áp không người trực

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Theo ông Nguyễn Thành, Phó tổng giám đốc EVNCPC, các công ty điện lực được yêu cầu phải ưu tiên đảm bảo điện, xem xét bố trí máy phát điện diesel dự phòng; tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV không người trực cấp điện cho các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa lớn...

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa yêu cầu 13 công ty chủ động làm việc với chính quyền địa phương để bố trí phương thức cấp điện hợp lý, vận hành an toàn, tin cậy nguồn cho các sự kiện lễ hội, hoạt động trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thành, Phó tổng giám đốc EVNCPC, các công ty điện lực được yêu cầu phải ưu tiên đảm bảo điện, xem xét bố trí máy phát điện diesel dự phòng; tái lập ca trực tại các trạm biến áp 110kV không người trực cấp điện cho các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hóa lớn; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, trạm biến áp 110kV không người trực, hệ thống SCADA…

Đáng chú ý, từ 0 - 24 giờ các ngày 10.4 (10.3 âm lịch), 30.4 và 1.5, đơn vị không bố trí công tác trên lưới điện làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố. Trong những ngày này, EVNCPC tăng cường trực tổ thao tác lưu động, trực vận hành, sửa chữa điện, trực xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông dùng riêng...

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU