Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ tham nhũng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tổng bí thư nhấn mạnh: Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức...

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị /// Ảnh: TTXVN
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ảnh: TTXVN

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương hôm qua (28.12) lần đầu tiên có sự tham dự và phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thành công nổi bật của kinh tế đối ngoại

"Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước", Tổng bí thư chia sẻ về những kết quả đạt được năm 2017. Cụ thể, về kinh tế xã hội, Tổng bí thư bày tỏ sự hài lòng với kết quả lần đầu tiên sau nhiều năm, toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra đã hoàn thành và vượt. "Tăng trưởng GDP đạt 6,81%, là mức cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới", Tổng bí thư đánh giá.

Về đối ngoại, quốc phòng, an ninh, người đứng đầu cơ quan Đảng cũng khẳng định là "một trong những năm thành công nhất" khi đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, chủ động, tích cực hội nhập, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của VN trên trường quốc tế. “Quan hệ với các nước, nhất là với các đối tác quan trọng ngày càng toàn diện và hiệu quả hơn. Đặc biệt là quan hệ với các đối tác chủ chốt như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ, ASEAN đều có tiến triển rõ rệt cả về chính trị và kinh tế. Với vai trò nước chủ nhà, chúng ta đã thực sự tạo nên dấu ấn Việt Nam trong tiến trình hợp tác của APEC nói riêng và liên kết kinh tế và chính trị tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung”, Tổng bí thư dẫn chứng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết đấu tranh loại bỏ tham nhũng
Nhà máy ethanol Dung Quất, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (ảnh nhỏ) là một trong những ví dụ cho tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, lãng phí... xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án
Ảnh: Hiển Cừ - Nguyên An

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, Tổng bí thư cho rằng Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo, chỉ đạo, làm nhiều lần, làm quyết liệt từ nhiều năm nay, nhưng thời gian gần đây càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết và bước đầu đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. “Các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được làm rất kiên quyết, nghiêm minh, theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu”, Tổng bí thư nói.

Theo Tổng bí thư, có nhiều nguyên nhân đem lại những kết quả, thành tích trên, nhưng bao trùm lên tất cả phải kể đến việc được thừa hưởng những kết quả, thành tựu của nhiều năm trước, đặc biệt là năm 2016. Cùng với đó là nhờ có sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII.

Chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền

Tuy nhiên, Tổng bí thư nhấn mạnh: "Chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan, thỏa mãn; không say sưa với thành tích, thắng lợi. Bởi vì đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những hạn chế, yếu kém tích tụ, tồn đọng từ lâu của nền kinh tế và trong nhiều lĩnh vực xã hội còn nặng nề, gây hậu quả xấu, bức xúc xã hội nhưng không dễ một sớm, một chiều có thể khắc phục và đòi hỏi phải có giải pháp đồng bộ, lộ trình phù hợp, sự chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, chắc chắn, khoa học mới có thể giải quyết được". Những khó khăn mà Tổng bí thư chỉ ra, đó là tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở nhiều doanh nghiệp, dự án. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, “trên bảo, dưới không nghe”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi...

Từ đó, một trong những nhiệm vụ, phương hướng được Tổng bí thư gợi ý trong năm 2018 là tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. “Trong hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành, luôn chú ý cả hai mặt: xử lý giải quyết vấn đề hiện tại, đồng thời tạo dựng môi trường và điều kiện để những năm tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, Tổng bí thư lưu ý.

Cùng với việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tổng bí thư cũng yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước.

“Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, ưu ái tuyển dụng người thân, không đủ tiêu chuẩn. Phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường phòng, chống, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm; thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ không hề làm "chùn" sự chỉ đạo hay làm "chậm lại" sự phát triển, mà ngược lại, sẽ giúp làm trong sạch, tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để Chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ.

Một số vấn đề cần quan tâm trong năm 2018
Một là, phải tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Trong quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, biện pháp, phải nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.
Hai là, cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng và triển khai quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, coi đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu của chúng ta trong thời gian tới.
Ba là, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để có thể vượt qua những thách thức, nắm bắt được những cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể đem lại.  
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU