tổn thương thần kinh cột sống

Bà Sớm chăm sóc chị Hương tại bệnh viện /// HOÀNG TRỌNG

Mẹ đơn thân lâm nạn, không tiền chạy chữa

3
Bệnh viện yêu cầu tạm ứng 60 triệu đồng viện phí nhưng gia đình bệnh nhân Đỗ Thị Hương (32 tuổi) chạy vạy suốt 1 tuần mới đủ 20 triệu đồng. Số tiền còn lại, chẳng biết xoay ở đâu ra.