Tồn đọng hơn 12.000 sổ đỏ ở Gia Lai

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Tin từ Sở TN-MT Gia Lai ngày 10.12 cho biết toàn tỉnh hiện còn hơn 12.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), chủ yếu là của người bản địa, vẫn chưa giao cho người dân do chưa nộp đủ nghĩa vụ thuế.

Tồn đọng hơn 12.000 sổ đỏ ở Gia Lai

Theo ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN-MT Gia Lai, nguyên nhân tồn đọng có cả việc tuyên truyền của các địa phương còn hạn chế. Sở sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát phân loại hồ sơ xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng.

Đối với các hồ sơ đủ điều kiện thì tuyên truyền người dân đến nhận, còn những hồ sơ không đủ điều kiện sẽ tìm hướng giải quyết phù hợp.

“Sở cũng sẽ tham mưu UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các bộ, ngành chức năng chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai về cấp huyện quản lý giúp thuận lợi cho cấp sổ đỏ và giải quyết tranh chấp đất đai của địa phương”, ông Du nói.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU