toàn quyền Đông Dương

Những tiết lộ về toàn quyền Đông Dương Paul Doumer

Những tiết lộ về toàn quyền Đông Dương Paul Doumer

0
Cuốn Paul Doumer toàn quyền Đông Dương (1897 - 1902) - Bàn đạp thuộc địa (do Nguyễn Văn Trường dịch, Omega và NXB Thế Giới vừa ấn hành - ảnh) của tác giả Amaury Lorin đã góp phần làm sáng tỏ những trang sử thuộc địa Pháp mà cho đến nay vẫn còn đan xen nhiều khoảng tối - sáng lẫn lộn.
Cuốn sách do NXB Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam tái bản
 /// Ảnh: NXB

Cuốn sách khẳng định nền văn minh Việt

0
Tháng 4.1938, Toàn quyền Đông Dương đã “đặt hàng” học giả Nguyễn Văn Huyên thực hiện công trình Văn minh Việt Nam để dùng làm sách giáo khoa cho bộ môn văn hóa VN trong các trường trung học. Một năm sau, công trình hoàn thành nhưng lại không được người Pháp cho phép xuất bản.