Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

0 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32 và Nghị định 33 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97 và Nghị quyết 131 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội và TP.HCM.

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng

Cụ thể, Nghị định số 33 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM quy định mỗi ban thuộc HĐND TP.HCM có 1 ủy viên hoạt động chuyên trách. Còn cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: chủ tịch quận; phó chủ tịch quận; trưởng công an quận; chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

Cơ quan chuyên môn của UBND TP thuộc TP.HCM bao gồm: văn phòng HĐND và UBND; phòng nội vụ; phòng tư pháp; phòng tài chính - kế hoạch; phòng LĐ-TB-XH; phòng văn hóa và thông tin; phòng quản lý đô thị; phòng TN-MT; phòng GD-ĐT; thanh tra quận; phòng kinh tế; phòng y tế; phòng KH-CN. Số lượng cấp phó của người đứng đầu trong các cơ quan chuyên môn này không quá 3 người. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 32 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP.Hà Nội như: Chủ tịch UBND phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính phường; hằng năm ít nhất 2 lần, chủ tịch phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân.

Chính phủ cũng ban hành Nghị định 34 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng. Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận cho phù hợp. Riêng Văn phòng HĐND, UBND quận được gọi là Văn phòng UBND quận.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU