TMP số hóa hệ thống điều khiển thông gió

0

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) xác định: ứng dụng số hóa vào hệ thống điều khiển thông gió sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy của thiết bị công nghệ, nâng cao hiệu suất lao động và đáp ứng tiêu chí sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

TMP số hóa hệ thống điều khiển thông gió  - ảnh 1
Điều hành viên trực ca đương phiên kiểm tra tín hiệu điều khiển thông gió tại trạm chủ (SLAVE -CPU S7-1200)

Vi Liêm Hòa

Sự cần thiết số hóa thiết bị công nghệ

Giải pháp số hóa phù hợp với nhu cầu xây dựng Trung tâm điều khiển tập trung thông minh cụm nhà máy điện Smart OCC (Operations Control Center) là yêu cầu cấp thiết. Số hóa hệ thống điều khiển thông gió là một trong các bước hình thành một mô hình quản lý vận hành hiện đại theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu sử dụng hợp lý nguồn nhân lực. Nâng cao năng suất lao động, phù hợp với lộ trình phát triển lưới điện thông minh theo chủ trương của EVN.

Mục tiêu

Nhìn về tương lai, TMP ưu tiên triển khai công nghệ 4.0 vào trong việc điều khiển và giám sát thiết bị tại các nhà máy, kết nối với hệ thống SCADA hiện hữu, phát triển hệ thống điều khiển thông minh, đồng bộ hệ thống điều khiển, giám sát thiết bị của Nhà máy, phục vụ tích cực cho công tác sản xuất kinh doanh khi tham gia thị trường điện cạnh tranh.

Kết quả đạt được

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào Hệ thống thông gió của TMP đã giải quyết được nhu cầu kết nối với hệ thống SCADA hiện hữu, giám sát từ xa các động cơ thông gió, tạo sự đồng bộ trong hệ thống điều khiển, cảnh báo và xử lý kịp thời các hư hỏng, tự động xuất dữ liệu báo cáo..., nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao độ tin cậy thiết bị công nghệ.

Việc ứng dụng các cảm biến giám sát được nhiệt độ, độ ẩm các khu vực cần thông gió để phục vụ cho việc điều khiển hoạt động của các động cơ thông gió hợp lý là động thái tích cực hưởng ứng “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Quốc hội ban hành (số 50/2010/QH12. Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2010), góp phần nâng cao ý thức của người lao động về vấn đề năng lượng cho trong kỷ nguyên 4.0.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU